Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 januari 2013

Belvédère wordt Sphinxkwartier

Op 22 januari 2013 heeft de raad het nieuwe plan Belvédère (PDF-download, 5 Mb) vastgesteld. De hele raadsbijdrage hierover van raadslid Richard Schoffeleers kunt u hier downloaden.

Het oude plan voor Belvedere was een typische voorbeeld van het blauwdruk denken; hek er omheen, bepalen hoeveel woningen, kantoren en winkels je wilt, bouwen en klaar voor de eindgebruiker. Zoals bekend zal zijn, functioneert deze werkwijze sinds de crisis van 2008 niet meer. Raad en College kwamen begin 2012 tot de conclusie dat het opstellen van een nieuw plan noodzakelijk was.

In 2012 hebben de leden van de raadscommissie Stadsontwikkeling en wethouder Van Grootheest in een intensief proces gezamenlijk een nieuw plan voor Belvédère opgesteld. Raadslid Richard Schoffeleers over dit proces: “Dualisme zoals het bedoeld is. In een jaar tijd hebben 10 partijen samen een nieuwe visie geschreven voor dit gebied; de kaders gezamenlijk bepaald. Over ideologische scheidslijnen heen. Los van oppositie en coalitie. Met één doel voor ogen: het belang van de stad op lange termijn. In het ambitiedocument is ieders inbreng terug te vinden. Zonder dat het een waterig compromis is geworden. Waarbij we geleerd hebben van het verleden: geen toekomstige weidse vergezichten, maar een realistische visie op de mogelijkheden die het gebied biedt.”

Het nieuwe plan maakt -kort gezegd- een onderscheid tussen het bedrijventerrein Bosscherveld, het Frontenpark en Belvédère-binnen-de-singels (Nutsbedrijven, Sphinxterrein en Timmerfabriek). Met het behoud van het bedrijventerrein Bosscherveld haalt D66 een lang gekoesterd punt binnen. Schoffeleers: “De kracht van de boodschap zit in de herhaling. Hans van Wageningen heeft keer op keer gehamerd op het belang van Bosscherveld voor de werkgelegenheid. Op het belang van revitalisering. Het stemt ons tevreden dat dit onderdeel onverkort in deze visie is geland.”

Belvédère-binnen-de-singels krijgt een nieuwe naam: Sphinxkwartier. Schoffeleers: “Voor ons is in deze belangrijk dat de nieuwe functies niet ten koste gaan van de binnenstad; dat het cultuurhistorisch erfgoed bewaart blijft en benut wordt; dat er ruimte is voor zaken die Maastricht nog niet heeft; dat een duidelijke relatie wordt gelegd met Zuid-Limburg en de Euregio.”