Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 september 2013

D66 wil referendum over drugsoverlast

D66 wil samen met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart een referendum houden over de aanpak van de toegenomen drugsoverlast. Meer specifiek wil D66 een referendum over het ingezetenencriterium (het weren van buitenlandse bezoekers in coffeeshops). D66 komt met dit voorstel, omdat er een patstelling ontstaat nu uit onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de inwoners na de invoering van het ingezetenencriterium te maken heeft met drugsoverlast. Een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder ook D66 heeft al aangegeven het ingezetenencriterium niet te willen, maar de Burgemeester heeft hierin een eigen bevoegdheid en kan dit dus toch eisen van de coffeeshops. Burgemeester Hoes heeft inmiddels laten weten aan het ingezetenencriterium vast te houden, ook als een deel van de coffeeshops naar de randen van de stad verhuist.

D66 verwijst naar het regeerakkoord. Daarin staat dat "handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk." Van dat lokale maatwerk is nu geen sprake, stelt D66. "Of het zou moeten zijn dat wij zoals als enige gemeente een zeer streng handhavingsbeleid voeren. Dat leidt tot meer illegaliteit en meer drugsoverlast. Wij constateren dat voor de invoering van het ingezetenencriterium de overlast beduidend minder was," aldus D66-fractievoorzitter Bert Jongen.

D66 zal het voorstel om een referendum te houden aan de gemeenteraad voorleggen.