Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 mei 2018

Vacature burgerraadslid D66 Maastricht

Vanuit de fractie wordt gewerkt aan het omzetten van het programma en het gedachtegoed van D66 in lokaal beleid dat voldoende draagvlak heeft. Burgerraadsleden zijn een belangrijk en publiek deel van de fractie. Het is belangrijk dat een burgerraadslid kan meebewegen en zich kan aanpassen aan de veranderende politieke wateren en tegelijk het contact onderhoudt met de maatschappij. Een D66 burgerraadslid moet beschikken over voldoende tijd voor het uitvoeren van zijn/haar taken en moet flexibel met deze tijd om kunnen gaan. Het werk neemt minimaal 10 uur per week in beslag. Deze uren vinden plaats op onregelmatige tijden, zowel overdag, ‘s avonds als in het weekend.

Welke eigenschappen verlangen we van je?

 • Lid van D66 Maastricht-Heuvelland
 • Leervermogen
 • Verbinden
 • Aanpassingsvermogen
 • Visie
 • Politieke sensitiviteit
 • Oordeelsvorming
 • Ondernemerschap
 • Collegialiteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerkgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wat zijn de belangrijkste concrete taken?

 • Contact met de raad en de samenleving.
 • Het burgerraadslid vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad behandeld worden.
 • Het burgerraadslid stelt prioriteiten wat betreft de publieke agenda en sluist deze door naar de raad.  
 • Het burgerraadslid geeft richting aan beleid binnen de gemeente.
 • Van het burgerraadslid wordt verwacht dat hij/zij actief campagne voert voor D66.

Ervaring en andere vereisten:

Het burgerraadslid heeft bij voorkeur al politieke ervaring, maar in ieder geval aantoonbare affiniteit met politiek. De professionele en persoonlijke ervaring sluiten aan bij de speerpunten van het D66 programma en het burgerraadslid weet deze ervaring in te zetten in het gemeenteraadswerk. Het burgerraadslid voelt zich comfortabel in het publieke debat. Zijn of haar communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en het burgerraadslid is gewend om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de toegewezen taken.

Aanvullende informatie:

 • De fractie bestaat op dit moment uit vijf raadsleden, twee burgerraadsleden en twee fractiemedewerkers.
 • Een burgerraadslid heeft niet het mandaat van de kiezers en daarom geen stemrecht tijdens raadsvergaderingen.
 • Het zomerreces duurt van begin juli tot eind augustus.
 • We zoeken iemand die zich vanaf 29 mei 2018 bij ons kan voegen.

Nadere inlichtingen bij fractievoorzitter Franca Eurlings-Tonnaer (06-53475171 of Franca.Eurlings@gemeenteraadmaastricht.nl) of vice-fractievoorzitter Richard Wijnands (06-53276224 of Richard.Wijnands@gemeenteraadmaastricht.nl)

Reacties graag vóór 12 mei 2018  mailen naar bovenstaand adres.