Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 mei 2018

Uitslag Stemtent: ‘Fietsstraten dragen bij aan een goed fietsklimaat’

Afgaande op de uitkomst van de Stemtent op Plein 1992 van afgelopen zaterdag, is een grote meerderheid van de Maastrichtenaren van mening dat fietsstraten een goede manier zijn om het fietsklimaat in onze stad te verbeteren. Op de stelling ‘Fietsstraten dragen bij aan een goed fietsklimaat’, antwoordde 93% van de voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden via internet bevestigend. Van de 42 deelnemers stemden 39 personen ‘eens’ en 3 personen ‘oneens’.

Voorstemmers gaven aan dat de reeds bestaande fietsstraten zoals in de omgeving van het Orleansplein, waar auto’s slechts ‘te gast’ zijn als prettig worden ervaren en dat er meer van zulke straten mogen worden gerealiseerd.

Tegenstemmers waren onder andere van mening dat er niet alleen met een andere inrichting van een straat een veilige fietsomgeving gerealiseerd wordt, maar dat er ook gecontroleerd dient te worden op onder meer de snelheid van auto’s.