Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 juni 2018

D66 vraagt om spreekuurrechter

D66 Maastricht wil dat de gemeente een proef met een spreekuurrechter start om zo toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak mogelijk te maken. Het voorstel van D66 Maastricht krijgt steun van een brede meerderheid in de raad. D66-raadslid Franca Eurlings: “Juist ook bij burenruzies kunnen de emoties hoog oplopen. Het gaat vaak niet alleen over de boom, de heg of het geluid waar men ruzie over heeft. Er kan een geschiedenis aan oud zeer en opgeklopte frustratie achter zitten. De spreekuurrechter kijkt verder dan het juridische conflict en zorgt op een toegankelijke en respectvolle manier dat beide partijen weer samen door een deur kunnen. Wij willen dat ook onze inwoners bij een spreekuurrechter terecht kunnen.”

Toegankelijk
Concreet vraagt Eurlings de gemeente om in samenwerking met de president van de Rechtbank te kijken wat nodig is een spreekuurrechter te realiseren en dat te faciliteren. De spreekuurrechter kan zaken oplossen die te maken hebben met buren-, arbeids-, of huurrecht. Eurlings: “Niet alleen de autoriteit van de rechter en de toegankelijkheid maken de spreekuurrechter een succes. Het is ook goedkoper, werkt snel en zo kunnen veel zaken opgelost worden.” De burgemeester gaf als reactie op de motie van D66 aan dat men in overleg is met de Rechtbank en dat eind juli meer duidelijkheid is hoe de vraag wordt vertaald naar de Maastrichtse situatie. D66 besloot daarop de motie niet in stemming te brengen.

Niet alleen het juridische conflict oplossen

Het kabinet heeft afgesproken Rechtbanken de ruimte te geven om te experimenteren met vormen van spreekuurrechters, mede door de succesvolle proef in Rechtbank Noord-Nederland die in 2016 startte. Rechtzoekenden, rechtsbijstandverleners, mediators en ook de rechters zelf zijn zeer tevreden over dit model dat snel, goedkoop en efficiënt zaken oplost.