Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 december 2018

Uitslag Stemtent: ‘Meerderheid tegen lagere ophaalfrequentie restafval’

Afgaande op de uitkomst van onze Stemtent op Plein 1992 van afgelopen zaterdag, is een grote meerderheid van de Maastrichtenaren van mening dat het eenmaal in de vier weken ophalen van de restzak te weinig is. Op de stelling ‘Restzak eenmaal per maand ophalen is voldoende’, antwoordde 87% van de voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden via internet ontkennend. Van de 153 deelnemers stemden 20 personen ‘eens’ en 133 personen ‘oneens’.

Voorstemmers gaven aan dat het een goed idee is om mensen vooral groente- en fruitafval beter gescheiden aan te laten bieden. Een van de voorstemmers: ‘Ik scheid mijn afval nu al heel nauwkeurig en heb daardoor amper een restzak vol per maand’.

Tegenstemmers waren onder andere van mening dat bij een lagere ophaalfrequentie de restzak zeker in de zomerperiode enorm zal gaan stinken. Vooral bewoners van hoogbouw gaven aan dit als een mogelijk probleem te ervaren. Een van de tegenstemmers: ‘Eenmaal per 4 weken restafval ophalen is voor hoogbouw wel heel erg beperkt. Terug van eenmaal per week naar eenmaal per twee weken lijkt me wel haalbaar.’