Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 maart 2019

Uitslag Stemtent: ‘Meerderheid voorstander van meer kenniswerk’

Afgaande op de uitkomst van de D66 Stemtent op Plein 1992 van afgelopen zaterdag, is een meerderheid van de Maastrichtenaren voor het stimuleren van meer kenniswerk. Op de stelling ‘Meer kenniswerk is goed voor iedereen’, antwoordde 69% van de voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden via internet bevestigend. Van de 26 deelnemers stemden 18 personen ‘eens’ en 8 personen ‘oneens’.

Voorstemmers gaven aan dat het goed zou zijn voor Maastricht als er meer werk voor hoger opgeleiden zou zijn. Jongeren kunnen dan makkelijker in Maastricht blijven voor hun promotieonderzoek bijvoorbeeld.

Tegenstemmers waren onder andere van mening dat er juist meer aandacht zou moeten zijn voor productiewerk, of voor geheel andere beleidsterreinen, zoals het realiseren van een basisinkomen.