Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 april 2019

Brede steun voor motie D66 verlichting Groene Loper

Tijdens de raadsvergadering van 2 april jl. diende raadslid Harald Barendse namens D66 Maastricht een motie in, waarin het College werd opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om de Groene Loper tussen stadion De Geusselt en station Maastricht-Noord te voorzien van straatverlichting.

D66 vindt het vreemd dat een belangrijke fietsverbinding het moet stellen zonder straatverlichting. Dat leidt namelijk tot (sociaal) onveilige situaties. Het College gaf bij monde van wethouder Aarts (stadsbeheer) aan, dat het aanbrengen van straatverlichting op de betreffende plek kostbaar wordt en niet overeenkomt met het geldende beleid, dat er vanuit gaat dat fietspaden in het buitengebied niet verlicht worden.

Na overleg met de mede-indieners (SPM, CDA, PVM, 50+, SAB, VVD, PvdA) heeft D66 de wethouder daarop gevraagd om in het onderzoek ook alternatieve soorten verlichting mee te onderzoeken en te kijken of het aanbrengen van verlichting in overeenstemming met het geldende beleid gebracht kan worden. De motie werd daarop met 29 stemmen vóór en 7 tegen aangenomen.