Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 mei 2019

D66 akkoord met raadsvoorstel milieuzone

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 14 mei jl. ingestemd met het raadsvoorstel over een toekomstige milieuzone. Door het landelijke harmonisatievoorstel, het eerder voorgestelde invoeren van een milieuzone met vignetten niet meer mogelijk is wordt de scope nu gewijzigd naar een milieuzone waarbij de handhaving niet met vignetten maar met camera’s plaatsvindt.

In het raadsvoorstel wordt de verdere voorbereiding van de implementatie van een milieuzone in Maastricht uitgesteld tot het moment dat er positief zicht is op de juridische handhaafbaarheid van Belgische en Duitse kentekens. Op het moment dat dit het geval is, zal het college het voorstel voor het invoeren van een milieuzone ter definitieve besluitvorming opnieuw aan de raad voorleggen.

SP, GroenLinks en D66 dienden ook nog een amendement in op het voorstel. Hierin werd het College verzocht werd om met voortvarendheid over de inhoudelijke keuzes met betrekking tot de omvang van de milieuzone, type voertuigen, de ontheffingsregeling, de sloopregeling en de wijze van handhaven met de raad in gesprek te gaan, zodat bij de definitieve besluitvorming over de invoering van een milieuzone in ieder geval over deze onderwerpen al een richtinggevend kader beschikbaar zou zijn. Het amendement werd gesteund door PvdA en 50+, maar haalde geen meerderheid in de raad.

Een mede door D66 ingediende motie, waarin het College wordt gevraagd om ook vaart te maken met flankerende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, zoals een nieuw verkeerscirculatieplan en verbeterde P+R-voorzieningen werd uiteindelijk unaniem door de raad aangenomen.