Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Raad akkoord met aanbrengen verlichting Groene Loper

Tijdens de behandeling van de kaderbrief bracht fractievoorzitter Johan Pas het onderwerp verlichting Groene Loper opnieuw onder de aandacht van de gemeenteraad en het College.

Wat ging er ook alweer aan vooraf? Op 2 april jl. nam de raad met 29 stemmen voor en 7 tegen een motie van D66 aan, waarin werd gevraagd om te onderzoeken of er alsnog straatverlichting op de Groene Loper kon worden aangebracht tussen de Geusselt en station Maastricht-Noord. Via een raadsinformatiebrief werd de raad op 24 juni geïnformeerd over de diverse varianten en de daarbij behorende kosten.

Binnen de raad bleek er voldoende draagvlak voor de variant die uitgaat van het aanbrengen van een milieuvriendelijke verlichting op zonne-energie. Dit was tevens de voordeligste optie. D66 diende daarop een motie in, waarin het College wordt verzocht om variant 2 uit de raadsinformatiebrief ‘verlichting Groene Loper’ uit te voeren en het daarvoor benodigde bedrag van €157.000 vrij te maken binnen de gemeentelijke begroting. De motie werd gesteund door CDA, PvdA, PVM, PVV, SAB en LPM en werd zo met 20 stemmen voor en 16 tegen aangenomen.