Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 oktober 2019

D66 stelt vragen over milieuvriendelijke aanpak eikenprocessierups

D66 werd er door de Vogelwacht Limburg op geattendeerd dat in enkele gemeenten zeer goede resultaten worden geboekt met een milieuvriendelijke aanpak van de eikenprocessierups.

Het advies van Vogelwacht is samengevat het volgende:

  • Hang nestkasten op
    Hang kasten op voor de rupsenetende vogels als pimpelmees, koolmees en boomklever. Een koolmezenjong eet in 2 weken tijd zo’n 800 rupsen; en dat bij nestjes van 8 tot 12 jongen.
  • Plant insect- en vogelvriendelijke planten
    Op wilde planten en bloemen komen insecten af. Op insecten komen vogels en vleermuizen af. En zo is het cirkeltje rond, want vogels eten de rupsen en sommige insecten leggen hun eitjes in de eikenprocessierups, waarna de wespenlarf de rups opeet (sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen). Vleermuizen ten slotte eten de vlinders van de eikenprocessierups.
  • Maai later (of niet…)
    Laat daar waar de veiligheid het toe laat de boel de boel. Maai later, of als dat kan: niet. Laat bloemen en planten uitbloeien. Hiermee creëer je een natuurlijke leefomgeving voor vogels en andere soorten. De kans dat ze volgend seizoen weer terugkomen vergroot je daarmee enorm.

Raadsleden Harald Barendse en Ingrid Politsch hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W, om na te gaan of deze aanpak ook in Maastricht zou kunnen worden toegepast.

De schriftelijke vragen zijn hier te vinden.