Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 november 2019

Uitslag Stemtent: ‘Meerderheid voorstander van enkel een gemeentelijk vuurwerkevenement tijdens Oud en Nieuw’

Afgaande op de uitkomst van onze Stemtent op Plein 1992 van afgelopen zaterdag, is
een grote meerderheid van de Maastrichtenaren voor het stoppen met particulier
vuurwerk en het in plaats daarvan organiseren van een gemeentelijk
vuurwerkevenement. Op de stelling ‘Tijdens Oud en Nieuw alleen gemeentelijk
vuurwerkevenement’, antwoordde 90% van de voorbijgangers op Plein 1992 en de
mensen die reageerden via internet bevestigend. Van de 50 deelnemers stemden 45
personen ‘eens’ en 5 personen ‘oneens’.

Voorstemmers gaven aan dat het goed zou zijn als er gestopt zou worden met particulier
vuurwerk. Dit zou beter zijn voor de veiligheid, het milieu en de rust voor mens en dier.
Sommige voorstanders zagen zelfs liever helemaal geen vuurwerk meer, dus ook niet in
de vorm van een gemeentelijk evenement.

Tegenstemmers waren van mening dat het afsteken van particulier vuurwerk er gewoon
bij hoort tijdens Oud en Nieuw.