Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 februari 2020

D66 stelt vragen over parkeren op topdruktedagen

In de raadsvergadering van 28 januari jl. stelden burgerlid Guido Mertens en raadslid Harald Barendse vragen aan het College over het parkeren op topdruktedagen. D66 stelt dat er op topdruktedagen beter zou moeten worden doorverwezen naar ‘overloopterreinen’, bijvoorbeeld bij bedrijven in Randwyck, waarvan de parkeerplaatsen in het weekend vaak leeg zijn.

D66 zou graag betere verwijzingen zien naar deze ‘overloopterreinen’ bijvoorbeeld d.m.v. omklapbare bordjes en/of flyers. Het College zegde toe bij realisatie van de ‘overloopterreinen’ ook de routering op orde te maken om bezoekers te informeren en geleiden naar deze terreinen. Het medium (bijvoorbeeld flyers, verkeersborden en/of verkeersregelaars) wordt nader uitgewerkt in een scenario in het zogeheten ‘handboek topdagen’.