Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 februari 2020

Terrassenverordening: alle amendementen van D66 aangenomen

Dinsdag 11 februari is de terrasverordening besproken in de gemeenteraad van Maastricht. D66 Maastricht bracht 4 amendementen in, die uiteindelijk door de gemeenteraad allemaal aangenomen en vastgesteld zijn. Grootste discussiepunt van de avond was echter een motie van het CDA over ‘staand drinken’ op de terrassen. Hieronder volgt een toelichting over de amendementen en deze motie. De geamendeerde terrasverordening is uiteindelijk mede door steun van D66 Maastricht aangenomen.

Cörversplein

Ons amendement betreffende het Cörversplein werd unaniem aangenomen. Het ging erom dat het College het terras rond het trafohuisje op dit plein in het raadsvoorstel als één terras had bestempeld. Dit hebben wij kunnen terugdraaien naar twee terrassen. Hierdoor hoeven de horecaondernemers die allebei aanspraak hadden kunnen maken op het terras niet te loten en zijn ze allebei een terras toebedeeld.

Vergunningsduur

In ons amendement van de vergunning voor pleinterrassen hebben we mede met hulp van enkele coalitie- en oppositiepartijen de geldigheidsduur kunnen uitbreiden van 5 jaar naar 8 jaar. Wij wilden deze vergunning van pleinterrassen naar een langere looptijd hebben, omdat dit ook een roep was vanuit de horecaondernemers. Deze
horecaondernemers willen graag voor langere tijd een bepaalde zekerheid hebben voor hun zaak, personeel en daarmee hun toekomst. Sluiten wij door dit amendement bedrijven uit? Nee, de horecazaken die nu op een pleinterras zitten, kunnen meedingen naar een vergunning als ze voldoen aan de gestelde regels. Daarnaast als er nieuwe horecazaken bij zouden komen op pleinterrassen zouden er eerst nieuwe horecavergunningen moeten
worden uitgeven door de Gemeente Maastricht.

Toiletten ‘droge’ horeca

Ons amendement over toiletten voor de droge horeca is ook door samenwerking met enkele coalitie- en oppositiepartijen tot stand gekomen. Toiletgebruik in de horeca is veel, divers en soms langdurig. Wij vonden dat de ‘droge’ horeca (hier mag geen alcohol worden geschonken) met een terras van 30m2 of meer, qua toiletvoorzieningen gelijk moest worden getrokken met ‘natte’ horeca. Mede ook om de overlast voor de collega-bedrijven een beetje in te dammen.

Overlegtijd ondernemers

Het amendement dat we hadden ingediend met meerdere partijen vanuit de oppositie en coalitie voor een langere overlegtijd voor de horecaondernemers van de pleinterrassen werd eveneens aangenomen. Hierin hebben we de overlegtijd kunnen oprekken van 4 weken naar 2 maanden. Ondernemers hebben zo iets meer tijd om samen
tot een indeling te komen voor de terrassen op het plein.

‘Staand drinken’ op terras

De grootste discussie in de raad ging over de motie van CDA en Groep Alexander Lurvink, die opriep tot een pilot van een jaar waarin staand drinken op terrassen weer toegestaan wordt aan statafels. Dit alles dient nog verder uitgewerkt te worden in overleg tussen de horecaondernemers, klankbordgroep horeca Maastricht, de Gemeente en de bewoners van de stad. Voor D66 was het een lastige afweging. Enerzijds vinden wij dat ondernemers zelf bepaalde dingen moeten kunnen beslissen, bijvoorbeeld of zij statafels op hun terras wensen op te stellen. Anderzijds begrijpen wij de bewoners ook, die bang zijn voor meer overlast. Wij hebben uiteindelijk voor de motie gestemd, omdat het een pilot van een jaar betreft. Alle ervaringen en eventuele klachten die ontstaan, zullen wij na deze periode zorgvuldig moeten afwegen om tot een definitieve keuze te komen.