Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 april 2020

Cultuurstad Maastricht in gevaar

D66 Maastricht stuurt samen met Groen Links, SPM en CDA een open brief aan het college ter ondersteuning van de culturele sector in de Coronacrisis. De Coronacrisis brengt vele mensen in existentiële problemen. Veel ondernemers, zzp-ers en flexwerkers worden in hun bestaan bedreigd.

De cultuursector heeft een bovengemiddeld aandeel aan zzp-ers en flexwerkers, die vaak niet in het schema van de hulppakketten van TOZO en TOGS passen.

Ook vele podia, zoals de Muziekgieterij, waar we net veel geld in geïnvesteerd hebben, hebben het zwaar, want geen publiek betekent geen inkomsten. Ook vele amateurverenigingen kunnen geen events organiseren en lopen zo veel broodnodige inkomsten mis.

We hebben te horen gekregen, dat er tot 1 september geen evenementen mogen plaatsvinden. Hierdoor dreigt onze mooie, diverse cultuurstad Maastricht in de toekomst te gaan veranderen in een kleurloze, cultuurarme stad. Ook voor onze regio zou dat funest zijn.

Cultuur werd altijd al slecht betaald, zodat de meeste cultuurmakers nauwelijks een buffer konden opbouwen om deze lange periode te kunnen overbruggen; bovendien zal ook de anderhalve meter maatschappij, als cultuur weer mag, het heel moeilijk maken voor cultuurmakers, het hoofd boven water te houden.

Daarom hebben we een open brief geschreven met de oproep aan college, provincie en rijk om extra aandacht en steun voor de cultuursector te vragen.

Tegelijkertijd nodigen we de cultuursector uit, zelf aan te geven, waar en hoe ze het beste ondersteund kan worden. Wij openen binnenkort een website met een aantal vragen en een forum, waar dit besproken kan worden.

Kijk voor de complete tekst van de open brief hier.