Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 juli 2020

Uitslag Stemtent: ‘Maastricht heeft adequaat gereageerd op de Coronacrisis’

Afgaande op de uitkomst van onze Stemtent op Plein 1992 van afgelopen zaterdag, is een meerderheid van de Maastrichtenaren van mening dat de gemeente adequaat heeft gereageerd op de Coronacrisis. Op de stelling ‘Maastricht heeft adequaat gereageerd op de Coronacrisis’, antwoordde 71% van de voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden via internet bevestigend. Van de 35 deelnemers stemden 25 personen ‘eens’ en 10 personen ‘oneens’.

Voorstemmers gaven aan dat de gemeente gedaan heeft wat binnen de mogelijkheden lag. Ook had men begrip voor de maatregelen.

Tegenstemmers waren van mening dat de communicatie beter zou moeten, met name de communicatie in het Engels. Ook ontbreekt volgens tegenstemmers de communicatie in Frans en Duits in het geheel. Iets dat als vreemd werd bestempeld in een stad die zoveel bezoekers trekt uit de buurlanden.