Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 juli 2020

D66 stelt vragen over het niet mogen plaatsen van terrassen in middenberm Stationsstraat

Raadsleden Johan Pas en Harald Barendse hebben namens de fractie van D66 Maastricht schriftelijke vragen aan het College gesteld over het niet mogen plaatsen van terrassen door ondernemers in de middenberm van de Stationsstraat. Ondernemers hadden dit verzoek ingediend bij de gemeente na de heropening van de horeca in de Coronacrisis. In tegenstelling tot andere plaatsen in de stad kregen de ondernemers van de Stationsstraat echter nul op het rekest van de gemeente.

Fractievoorzitter Johan Pas: “Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente met twee maten meet. Ook de ondernemers aan de Stationsstraat hebben het zwaar in deze tijden. Een proef met extra terrassen in de middenberm leek ons een drietal voordelen te hebben: ervaringen opdoen voor de toekomst, een beetje lucht geven aan ondernemers die het zwaar hebben en last but not least, het pakt meteen het probleem aan van de sociale onveiligheid die met name in de avonduren speelt in de Stationsstraat. Wij zien het dan ook als een gemiste kans.”

De door D66 ingediende vragen zijn hier te bekijken.