Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 september 2020

College ziet herindeling met Meerssen als betere oplossing dan regiesamenwerking

In de Meerssense gemeenteraad is een debat gestart over eventuele herindeling met Maastricht, als alternatief voor de momenteel in voorbereiding zijnde regiesamenwerking met onze gemeente. Naar aanleiding hiervan hebben raadsleden Richard Wijnands en Johan Pas vragen aan het College gesteld over een eventuele herindelingsprocedure.

Burgemeester Penn-te Strake geeft namens het College aan dat als de gemeente Meerssen in gesprek wil gaan over een eventuele herindeling, het College hier constructief op zal reageren, omdat zij een
herindeling Meerssen-Maastricht als een robuustere, duurzamere en minder complexe oplossing ziet dan het actuele model van de regiesamenwerking. Indien het van een eventuele herindeling zal komen, ziet het College 1 januari 2023 als enige werkbare datum voor een herindeling. De volledige reactie van het College vindt u hier.