Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 september 2020

Uitslag Stemtent: ‘Gemeentelijke belastingen liever niet omhoog’

Afgaande op de uitkomst van onze Stemtent op Plein 1992 van afgelopen zaterdag, is een meerderheid van de Maastrichtenaren van mening dat de gemeentelijke belastingen niet verhoogd zouden moeten worden in tijden van bezuinigen. Op de stelling ‘Gemeentelijke belastingen verhogen mag in tijden van bezuinigingen’, antwoordde 70% van de voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden via internet ontkennend. Van de 23 deelnemers stemden 7 personen ‘eens’ en 16 personen ‘oneens’.

Voorstemmers gaven aan dat de gemeentelijke belastingen een manier zijn om de inkomsten van de gemeente te vergroten en zo te voorkomen dat zaken ‘kapotbezuinigd’ zouden moeten worden.

Tegenstemmers waren van mening dat de gemeente eerst een maximale inspanning zou moeten leveren om de eigen uitgaven terug te brengen. Een van de tegenstemmers merkte op dat de gemeente al te veel voor Sinterklaas gespeeld heeft en dat het allemaal echt wel een tandje minder kan.