Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2020

Motie D66 met extra voorwaarden voor eenmalige verruiming 60-dagennorm Vrijthof aangenomen

Het College stelde onlangs voor om het aantal dagen dat er grote evenementen mogen plaatsvinden op het Vrijthof eenmalig te verruimen van 60 naar 71 dagen, zodat André Rieu en Magisch Maastricht in 2021 extra dagen hebben. De reden hiervoor is dat de economie door de Coronacrisis een zware klap heeft gehad. De extra dagen op het Vrijthof zijn dan niet alleen een steuntje in de rug voor Rieu, maar ook voor hotels, restaurants en andere sectoren in de stad die profiteren van de extra bezoekers.

Voor D66 mag dat alles niet zonder aan de belangen van de bewoners van de binnenstad te denken. Wij vinden het belangrijk dat ook het woongenot van de bewoners van de binnenstad meetelt. Naast de 71 dagen voor grote evenementen zijn er vele kleine evenementen plus op- en afbouwactiviteiten die leiden tot verminderd woongenot voor de omwonenden. Wat D66 betreft zou het daarom goed zijn om in een toekomstige discussie over hoe we omgaan met de pleinen in de binnenstad, niet alleen te kijken naar het totaal aantal dagen voor grote evenementen, maar naar de totale belasting.

Raadslid Harald Barendse diende namens D66 een motie in. Deze motie moest borgen dat de 11 extra dagen enkel ingezet worden voor reeds geplande evenementen en niet, mocht er wegval zijn van evenementen, dat deze 11 dagen ook voor andere zaken gebruikt gaan worden. Hierdoor zijn er geen extra op- en afbouwdagen nodig en wordt de overlast voor omwonenden niet nog verder vergroot. Verder vroegen wij het College om het gebruik van de evenementenweide in het Frontenpark te promoten en optimaliseren, om overbelaste locaties in de binnenstad te ontlasten. De motie werd uiteindelijk met 20 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen.