Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 december 2020

D66 vraagt lokaal maatwerk voor ondernemers

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en vragen vergaande maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid en veiligheid. D66 Maastricht vindt het van belang dat er een groot draagvlak is voor de maatregelen onder de inwoners van Maastricht. Sinds 1 december 2020 is er met de nieuwe Tijdelijke Wet COVID-19 naast regionaal maatwerk nu ook lokaal maatwerk mogelijk. Raadsleden Johan Pas en Claudia Demas hebben namens de fractie vragen aan het college gesteld of lokaal maatwerk kan worden toegepast voor (horeca) ondernemers in Maastricht.

Sinds 1 december 2020 is de nieuwe Tijdelijke Wet COVID-19 ingegaan. Deze noodwet vervangt de huidige noodverordeningen vanuit de veiligheidsregio. Hierdoor is buiten regionaal maatwerk nu ook lokaal maatwerk mogelijk. Burgemeesters hebben extra bevoegdheden gekregen, waardoor er meer ruimte is ontstaan om te kijken wat voor de gemeente Maastricht de beste aanpak is.

De horeca is een van de sectoren die door de volledige sluiting hard is geraakt. Zij bevinden zich in een uitzichtloze situatie en moeten al hun creativiteit aanwenden om het hoofd boven water te houden, niet wetende wanneer zij weer (gedeeltelijk) open mogen.

D66 Maastricht is nog altijd van mening dat de veiligheid voorop staat, hier moet ook naar gehandeld worden. De fractie vraagt het college echter te kijken naar de mogelijkheid om lokaal maatwerk toe te passen voor onder andere de horeca in Maastricht. Ook vraagt D66 Maastricht het college of zij bereid is te starten met een proef tot het gedeeltelijk heropenen van de horeca.