Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 november 2021

D66 kritisch over plannen verkeer stationsomgeving

Tijdens de domeinvergadering Fysiek op 2 november jl. heeft raadslid Harald Barendse zich kritisch getoond op de voorliggende plannen voor het verkeer in de stationsomgeving. D66 diende in 2017 een motie in over dit onderwerp, met als doel om verkeer dat geen directe bestemming in Wyck heeft te weren. De nu voorliggende plannen reiken helaas niet ver genoeg volgens D66. Zo wordt er (nog) niets gedaan aan het verminderen van het verkeer op de Wilhelminasingel en is ook de pilot met de afsluiting van de overweg Duitse Poort voor onbepaalde tijd uitgesteld. D66 betreurt dat.

D66 zet ook vraagtekens bij het voornemen om een tweerichtingsfietspad te realiseren op de oprit van de Wilhelminabrug en deze brug zelf. Fietsers van oost naar west zouden dan op de Wilhelminasingel ter hoogte van de gevaarlijke kruising met de Sint Maartenslaan de weg moeten gaan oversteken.

Ook andere partijen toonden zich kritisch. Het raadsvoorstel werd dan ook aangehouden door de domeinvergadering. Harald Barendse gaat nu samen met vertegenwoordigers van SP, PVM, VVD en andere partijen die eventueel wensen aan te sluiten, kijken op welke wijze het raadsstuk geamendeerd kan worden.

De bijdrage van Harald is hier terug te zien.