Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 december 2021

D66 zorgt voor bijstelling plannen verkeer Wyck

Tijdens de raadsvergadering van 21 december jl. heeft raadslid Harald Barendse namens D66 met succes twee amendementen en een motie ingediend tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘verkeersstudie stationsomgeving’.

Een van de amendementen riep het College op om eerst met een meer concreet plan te komen voor de aanpassing van de kruising Wilhelminasingel – Sint Maartenslaan. De eerste schetsen gaven volgens D66 aanleiding tot grote twijfel over de veiligheid voor fietsers. Dit amendement werd unaniem gesteund door de gemeenteraad.

Het andere amendement ging in op het aanpassen van de Groene Loper naar een 30 kilometer zone. D66 wenste hier, samen met andere partijen in de gemeenteraad, sneller dan de oorspronkelijke ambitie, een omvorming van de gehele Groene Loper tot 30 kilometer zone. Dit amendement kreeg uiteindelijk ruime steun van de gemeenteraad.

D66 wil verkeer zonder een directe bestemming in Wyck graag meer de A2-tunnel laten gebruiken, in plaats van bijvoorbeeld de Wilhelminasingel en Meerssenerweg. De betreffende motie die opriep dit na te blijven streven, kreeg eveneens ruime steun van de gemeenteraad.