Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 april 2010

Stemtent D66 over sportfaciliteiten

Op zaterdag 3 april staat D66 Maastricht weer met de stemtent op Plein 1992. D66 peilt op dat moment de mening van de burgers over de stelling: “Maastricht heeft goede sportfaciliteiten”. Heeft u een mening over de sportfaciliteiten in Maastricht, dan kunt u die laten horen op 3 april tussen 11.00-16.00u aan de mensen van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 24 maart 2010

Debatavond met Boris van der Ham

D66 Maastricht organiseert aanstaande maandagavond 29 maart een debatavond met D66-kamerlid Boris van der Ham. Onderwerp van deze avond is het drugsbeleid van Nederland in internationaal perspectief. Hierbij zal ook de bijzondere status van Maastricht besproken worden. Het debat wordt gevoerd aan de hand van verschillende stellingen.  Iedereen is…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 maart 2010

Hans van Mierlo en Maastricht

Afgelopen donderdag overleed D66-oprichter Hans van Mierlo op 78-jarige leeftijd. Hij was voor mij de reden om de politiek in te gaan. Hij was iemand met visie, een begenadigd spreker, een warm mens. Hij was wars van dogma’s. Hij was pragmatisch: eerst de problemen analyseren en dan de beste oplossingen zoeken. Niet pretenderen dat…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 7 maart 2010

D66 Stemtent: verdeeldheid over ambities

De deelnemers aan de Stemtent van D66 zijn verdeeld over het ambitieniveau van Maastricht. Van de 92 respondenten afgelopen zaterdag op Plein 1992 vindt 53 procent dat Maastricht geen te hoge ambities heeft. Daarentegen vindt 47 procent van de deelnemers dat Maastricht wél te hoge ambities heeft.  De voorstanders van de stelling vinden dat…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 maart 2010

D66 Maastricht verdubbelt van twee naar vier zetels

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft D66 Maastricht het aantal raadszetels verdubbeld van twee naar vier. Daarmee is D66 de vijfde partij, na het CDA (7), PvdA (7), Seniorenpartij Maastricht (5) en GroenLinks (4). Lijsttrekker Mieke Damsma kreeg 2701 stemmen. Bert Jongen haalde met 508 voorkeurstemmen een zetel, gevolgd door Franca Tonnaer die met 480 stemmen eveneens…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 maart 2010

D66 tekent convenant met het COC LIMBURG

D66 heeft op 1 maart 2010 in het Stadhuis te Maastricht een convenant getekend met COC Limburg, de belangenvereniging van homo- en biseksuelen in Limburg. Andere partijen die het convenant tekenden, zijn GroenLinks, PvdA en Trots op Nederland.  "Wij ondertekenen dit convenant, omdat wij een actief gemeentelijk diversiteitbeleid erg belangrijk vinden. D66 gelooft in de eigen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 maart 2010

D66: Energiesubsidie ook voor Maastricht

D66 is verbaasd dat Maastricht niet bij de 19 gemeenten hoort die samen met de Provincie Limburg subsidie verstrekken voor energiebesparende maatregelen. Eerder werd deelname aan de provinciale regeling door wethouder Wim Hazeu toegezegd. D66 heeft inmiddels via schriftelijke vragen ervoor gepleit dat de gemeente die toezegging nakomt. Uit het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 februari 2010

Uitstel sportverkiezing vreemd

 D66 heeft vragen gesteld over het uitstellen van de jaarlijkse Sportverkiezing. D66 betreurt het dat Sportverkiezing verschoven is naar december 2010. Op deze wijze worden de kampioenen en talenten van (begin) 2009 pas eind 2010 gehuldigd. Volgens D66 Maastricht heeft het de voorkeur dat het evenement dit voorjaar nog op de gebruikelijke wijze doorgaat. …

Bekijk nieuwsbericht

Stemtent: D66 is anders

Ruim 90 procent van de 55 deelnemers aan de Stemtent van D66 vindt dat D66 anders is dan andere partijen. Dat bleek afgelopen zaterdag op Plein 1992 en via de stemming op de website van D66.   De meeste mensen herkennen de slogan en zijn het ermee eens dat D66 op…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 februari 2010

D66-cahier over armoedebestrijding

D66-commisielid Hans van Wageningen heeft op 24 februari tijdens een discussieavond over armoedebestrijding in het Trefcentrum Wittevrouwenveld een plan met concrete ideeën aangeboden aan wethouder Jacques Costongs. D66 stelt dat de gemeente de afgelopen jaren het nodige heeft gedaan op gebied van het tegengaan van armoede. Op dit moment moet tien procent van de mensen rondkomen van…

Bekijk nieuwsbericht