Steun ons en help Nederland vooruit

Franca Eurlings

Lijsttrekker

Beroep:

Regiomanager Premium Healthcare Interventions (PHI) Maastricht

 

Huidige functie namens D66:

Fractievoorzitter / Lid Campagnecommissie Maastricht / Gemeenteraadslid / Lid Thema Afdeling Veiligheid & Justitie

 

Vroegere functies voor of namens D66:

2017 Kandidaat Tweede Kamer

2006-2010 Commissielid Cie. Breed Welzijn Gemeente Maastricht

 

Andere maatschappelijke functies:

2016-heden Voorzitter bestuur stichting ‘Films uit het Zuiden’ (onbezoldigd)

2011-heden Lid Stichting Maastrichtse Criminalisten

2013-2015 Ambassadeur Ontmoet & Doet – Thema ‘Jeugdzorg’ en ‘Cyberpesten’

2008-2009 Portefeuillehouder Justitie & Veiligheid Jonge Democraten

2006-2008 Bestuurslid Jonge Democraten Afdeling Maastricht

 

Voorkeur beleidsonderdelen:

Zorg & Welzijn, Jongeren, Sport en Bewegen, Justitie & Veiligheid

 

Toelichting:

Naast de dagelijkse orde van de gemeenteraad ben ik vooral actief met eigen initiatieven. In 2011 is mijn raadsinitiatief voor een poppodium in Maastricht aangenomen, wat inmiddels de bruisende realiteit is!

Ook heb ik met een D66-fractielid het initiatief genomen tot de ‘Conferentie Sportief Maastricht’. Deze is in samenwerking met het Huis voor de Sport, Maastricht Sport en de gemeenteraad gerealiseerd. Ons doel is om sporters te verbinden en te horen wat nodig is om Maastricht in beweging te krijgen.

Samen mét jongeren, ervaringsdeskundigen, ouders en een ander D66-fractielid heb ik een film gemaakt over zwerfjongeren. De film heeft voor meer noodzaak tot verandering gezorgd. Inmiddels werken we samen met jongeren, ouders, professionals, woningbouwcorporaties en scholen aan verbetering: extra crisisplekken en structurele oplossingen voor thuisloosheid.

Ik vind het belangrijk dat er op bestuurlijk niveau voldoende afstemming is binnen de verschillende domeinen, zoals de drie decentralisaties (3D). In 2014 heb ik de aanzet gedaan tot een raadsbrede monitoring en begeleidingscommissie 3D. Deze verloopt in harmonie met zowel coalitie als oppositie.

Ik ga voor een open communicatie en een creatieve, pragmatische aanpak. Ik zie er naar uit om met passie te werken aan betere kansen voor iedereen. Vooral vanuit mijn expertise op het gebied van zorg, jeugd, sport, justitie en privacybescherming.

www.FrancaEurlings.com    &     www.StemFranca.nl