Steun ons en help Nederland vooruit

Ingrid Politsch

Raadslid

Ingrid werd op 18 juni 2018 als raadslid beëdigd. Zij is actief op de beleidsterreinen Verkeer en Vervoer, Volksgezondheid en Milieu, Onderwijs, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.

Meer van Ingrid Politsch