Steun ons en help Nederland vooruit

Michel Dorigo

Prijswinnaar in 2009 werd Michel Dorigo, Kringloop Zuyd.

“Michel Dorigo en een paar vrijwilligers begonnen 15 jaar geleden met het ophalen van grof huishoudelijk afval, consumptiegoederen zoals kasten,stoelen en boeken. Doel was de arbeidreïntegratie van langdurig werkelozen via projecten op het gebied van milieu en hergebruik. Men opende in 1996 een winkel in Heer en op het terrein van de Afvalverwerking Limburg werd een hal ingericht voor de verwerking en opslag van kringloopgoederen. Het jaar 2000 was voor de stichting een dieptepunt. Er werd tweemaal brand gesticht In de winkel in Heer. Tweemaal de winkel uitgebrand. Zoals Michel Dorigo zei: toen heb ik een traan gelaten. Het tekent de medewerkers van Kringloop Zuid dat ze zich niet lieten ontmoedigen maar alle kracht bijzetten om de een nieuwe winkel op te bouwen. En het zegt ook iets over hun betrokkenheid bij Kringloop Zuid.

In 2001 vond verhuizing plaats naar de huidige locatie op de Abdissenweg in Limmel. Daar zijn nu alle werkzaamheden geconcentreerd. Daardoor kan effectiever gewerkt worden maar ook de klanten weten de Kringloop beter te vinden zowel voor inname van goederen als voor de verkoop. Inmiddels is de Kringloop Zuid een bedrijf geworden. Daarbij is bewust gekozen voor de vorm van een sociaal bedrijf. De Kringloop wil de duurzame milieudoelstellingen blijven koppelen aan waardevolle sociale activiteiten. Zij kent daarom twee kernprocessen: De kringloop en de reïntegratie

Kringloop Zuid is met haar 1800 m2  één van de grootste kringloopwarenhuizen van Limburg. Ze bevordert het hergebruik door middel van inzameling en verkoop in de gemeentes Eijsden, Maastricht, Meerssen en Valkenburg.(…)

De bedrijfsmatige aanpak is ook nodig om professioneel de begeleiding van kansarmen op de arbeidsmarkt vorm te kunnen geven. Het reïntegratieproces blijft dan ook een centrale activiteit. Kringloop Zuid kent medewerkers en deelnemers. Er zijn 11 medewerkers in dienst. Daarnaast zijn er 60 tot 70 medewerkers met een vrijwilligersovereenkomst. Mensen die hun tijd investeren in Kringloop Zuid en daarmee bijdragen aan de waarde van het leven van anderen en zichzelf. Tenslotte zijn er nog de deelnemers, mensen die op basis van afspraken met een instelling een arbeidstraject volgen bij de Kringloop. Zij komen van de Reclassering, MTB, Yonder, buurtbeheerbedrijven, zorgorganisaties als Vijverdal en de RIAGG, reïntegratiebedrijven en het Transferium. Ook lopen jongeren uit het onderwijs er stage. In 2007 waren dat zo’n 300 mensen. Kringloop Zuid is de populairste werkgever voor mensen die een uitkering aanvragen en dan eerst zes weken werk moeten doen om te laten zien wat ze in huis hebben het Work First – programma.

Wekelijks zijn zo’n 70 personen als een team werkzaam bij Kringloop Zuid. De betrokkenheid van de medewerkers is groot. Dat blijkt onder andere uit het feit dat mensen die er eerst als deelnemer werkten in een activeringstraject of arbeidstraining na afloop verder gaan als vrijwilliger of betaald medewerker. Naast het effectief en efficiënt inrichten van deze beschutte arbeidsplaatsen krijgen deelnemers en ook medewerkers, begeleiding ‘on the job’.(…)

De mogelijkheden van de huidige vestiging frustreren het  logistieke proces. De leiding moet daarom te veel met operationele processen bezig zijn. De ervaring leert dat het van groot belang is dat de leiding tussen de mensen werkt. Maar ze moet  ook de tijd en gelegenheid krijgen over de organisatie en haar toekomst te denken. Kringloop Zuid wil dan ook een nieuwe huisvesting realiseren op Randwyck. Een gebouw geheel opgebouwd op hergebruikt materiaal, bedoeld om processen effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren en zo meer aandacht te geven op een afgestemd personeelsbeleid. Een streven dat D66 Maastricht graag ondersteunt.

In Michel Dorigo willen we alle mensen die zich inzetten voor dit ambitieuze bedrijf eren. Een bedrijf gericht op duurzaamheid en sociale waarden. Michel Dorigo is de man die elke morgen eerst zijn hele personeel samenbrengt om te bespreken wat ‘we’ deze dag gaan doen. En elke donderdag een uur reserveert om eventuele problemen te bespreken. Een manier om te weten wie er is en te horen wat er leeft. Kijken en luisteren zijn belangrijke instrumenten in een sociaal bedrijf alleen al om te weten wat de uitgedragen waarden werkelijk voor iedereen betekenen”.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018