Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur van D66 Maastricht-Heuvelland is verantwoordelijk voor de politieke koers van D66 in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Meerssen. Daarnaast is het afdelingsbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling (secretariaat, financiën, contacten met het regiobestuur, landelijk bestuur, vrijwilligersbeleid, etc.).

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Cees de Boer; Voorzitter
Stefan Lenoire; Penningmeester
Hans van Wageningen; Algemeen bestuurslid

Bankrelatie

Rabobank, rekeningnummer 13.23.80.196 t.n.v. Maastricht D66.

Laatst gewijzigd op 22 oktober 2021