Steun ons en help Nederland vooruit

Binnenstad

De binnenstad van Maastricht heeft vele functies: wonen, winkelen, verkeer, werken en vrije tijd.

Deze functies staan in een sommige gevallen op gespannen voet met elkaar. Ook doen zich ontwikkelingen voor die vragen om een nieuwe visie op de binnenstad. Denk aan de afname van de behoefte aan kantoren en winkels of de verdere toename van het aantal evenementen Ook vraagt het behoud van de monumenten (zowel buitenkant als binnenkant) onze blijvende aandacht.

D66 is tegen uitbreiding van het cameratoezicht. Het biedt schijnveiligheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de veiligheid er niet of niet noemenswaardig door wordt verbeterd. Het geld dat er aan wordt besteed, kan beter ten goede komen aan maatregelen die wel werken.

D66 Maastricht vindt het belangrijk dat de nieuwe functies in het Sphinxkwartier niet ten koste gaan van de binnenstad; dat het cultuurhistorisch erfgoed bewaard blijft en benut wordt; dat er ruimte is voor zaken die Maastricht nog niet heeft en dat een duidelijke relatie wordt gelegd met Zuid-Limburg en de Euregio.

D66 blijft kritisch over het evenementenbeleid. Het Vrijthof mag niet overbelast worden met allerlei activiteiten. Met andere woorden: D66 houdt vast aan de zogeheten 60-dagen norm. D66 vindt dat er gekeken moet worden naar een proef met een regelarm evenemententerrein dat goed bereikbaar is. Daar zouden voorzieningen (zoals stroom, water, toiletten, veiligheidsplan, vergunningen) standaard beschikbaar moeten zijn zodat het voor organisatoren van evenementen gemakkelijker is (nieuwe) evenementen te organiseren met een kortere doorlooptijd.

D66 is voorstander van een proef met het vrijgeven van de horecatijden: Horecaondernemers mogen dan zelf hun openings- en sluitingstijden bepalen. Indien de proef slaagt, zullen de nachtvergunningen op termijn kunnen verdwijnen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018