Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur

De afgelopen periode is vanwege de economische situatie, bezuinigd op cultuur. Dat neemt niet weg dat er toch de afgelopen jaren veel op cultureel gebied is gerealiseerd: de verbouwing van de Timmerfabriek met zijn Muziekgieterij en filmhuis Lumière, de verbouwing van Het Theater aan het Vrijthof en het ondersteunen van vernieuwende, innovatieve culturele uitingen. D66 is trots op evenementen zoals Het Parcours, Kunsttour, de Nederlandse Dansdagen en Musica Sacra. Musea, waaronder het Bonnefantenmuseum en het Natuurhistorisch Museum en talrijke carnavals- en toneelverenigingen en muziekkorpsen, om een paar voorbeelden te noemen, vormen samen de culturele basis van Maastricht. De gemeente Maastricht dient de ontwikkelingen op het gebied van de amateurkunsten te ondersteunen en de samenwerking tussen amateur- en professionele kunst te stimuleren. Maastricht biedt ook veel hoogwaardige opleidingen voor kunstenaars en artiesten: de Toneelacademie, de Jan van Eyck Academie en het Conservatorium. Het aanbod aan kunst en cultuur is een belangrijke factor die mede bepaalt of mensen naar Maastricht willen komen of in Maastricht willen (blijven) wonen. Kunst en cultuur is een bron voor creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Voor D66 draagt een stevige kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland. We willen cultuur de ruimte geven. Met een overheid die voorwaarden schept, zodat artiesten en theatermakers de mogelijkheid krijgen tot ondernemen

Ruimte maken

De afgelopen jaren is stevig bezuinigd op de culturele sector. De schade die hiermee is aangebracht wil D66 gericht herstellen. Daarbij dient er ook gekeken te worden naar het combineren van verschillende financieringsbronnen zoals Europese middelen, rijks- en provinciale gelden en financiering door private partijen. Zo moet er voldoende geld voor talentontwikkeling worden vrijgemaakt. Die ondersteuning is essentieel om de kunst- en cultuursector vitaal en bloeiend te houden. Om jongeren te stimuleren om actief aan cultuur deel te nemen dient de gemeente Maastricht zich aan te sluiten bij het Jeugdcultuurfonds. D66 wil een garantie voor de Muziekgieterij als verbinder in de popcultuur (middelgroot poppodium voor zowel amateurbands als de meer gevestigde bands, opnamestudio en repetitieruimtes) zodat de Muziekgieterij meer zekerheid krijgt op een duurzame exploitatie. Wij hebben daar het volste vertrouwen in en blijven met de Muziekgieterij werken aan de versterking van de popcultuur. Er dienen voldoende kansen geboden te worden aan culturele broedplaatsen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de plannen voor het voormalige ROZ-gebouw aan de Bankastraat.

D66 is groot voorstander van een lokale omroep. RTV Maastricht vervult een belangrijke plek op het gebied van de lokale nieuwsvoorziening met een gevarieerd aanbod van professionals en vrijwilligers. D66 vindt dat de gemeente niet moet organiseren, maar ondersteunen. Een gemeente die kan ondersteunen in plaats van organiseren is goedkoper en houdt bovendien meer rekening met de wensen, mogelijkheden en expertise van inwoners, bedrijven en verenigingen. Ook zal de gemeente hierdoor minder verantwoordelijkheden dragen en blijven inwoners en bedrijven actief betrokken bij de stad. D66 heeft mooie plannen, maar realiseert zich dat het niet bij plannen alleen kan blijven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018