Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit

Om Maastricht ook in de toekomst bereikbaar te houden, is een gedragsverandering noodzakelijk: uit de auto en op de fiets of neem de bus, trein of tram.

Fietsen

In de stad is de fiets het meest geschikte vervoersmiddel: het is de snelste en de meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. Om de fiets ruim baan te geven wil D66 meer vrijliggende fietspaden en fietsstraten aanleggen, meer veilige en comfortabele fietsenstallingen ontwikkelen en werken aan verkeersveiligheid. De door D66 gerealiseerde bewaakte gratis fietsenstallingen in het centrum dienen ook in de toekomst gratis te blijven. De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het woon-werkverkeer de stad in en uit. Goede (snel)fietsroutes naar Sittard en Gulpen kunnen forensen verleiden om met de (elektrische) fiets naar Maastricht te reizen in plaats van met de auto.

Nu de A2-tunnel de barrièrewerking van de snelweg door de stad heeft weggenomen, dient de barrièrewerking van het spoor in de stad te worden verminderd. Dit kan bijvoorbeeld door extra tunnels of viaducten voor fietsers te realiseren. Zo kunnen fietsers in de toekomst zich over meer routes van oost naar west en omgekeerd door onze stad verplaatsen.

Verder is D66 van mening dat de bromfiets op meer plaatsen van het fietspad naar de (normale) rijbaan moet verhuizen. Dit komt de veiligheid ten goede en is gunstig voor de luchtkwaliteit voor fietsers, omdat de afstand tot de uitlaat van een bromfiets groter wordt.

Bus, trein en tram

In 2016 werden de bus- en treinverbindingen in Limburg opnieuw aanbesteed. De provincie is daarvoor verantwoordelijk. Voor D66 staat echter voorop dat de provincie en de gemeente bij het regelen van het openbaar vervoer volwaardige partners zijn. De gemeente kan invloed uitoefenen op het busvervoer, door dit goed te ondersteunen door middel van vrije busstroken en beïnvloeding van verkeerslichten. Voor D66 is het belangrijk dat hier voldoende geld voor wordt vrijgemaakt.

D66 is voor de tramverbinding naar Hasselt. De voorlopige eindhalte bij Mosae Forum is wat betreft D66 op dit moment de beste optie. Als zich in de toekomst mogelijkheden voordoen om de lijn te verlengen tot aan het station, is dat voor D66 een logische keuze.

Auto en parkeren

D66 wil de verkeerscirculatie in Wyck en de (ruime) binnenstad gaan heroverwegen, met als voorbeeld de maatregelen die de Belgische stad Gent heeft genomen. Doorgaand autoverkeer wordt daarbij onmogelijk gemaakt, maar bestemmingsverkeer blijft mogelijk. De Wycker Brugstraat en Bredestraat zijn een voorbeeld van plekken waar men kan beginnen met het weren van de auto ten gunste van fietsers en voetgangers. Er dient gekeken te worden naar de ervaringen van de nieuwe verkeerscirculatie in Gent.

Er rijden teveel vrachtauto’s over de Tongerseweg. D66 vindt dat de gemeente zodanige maatregelen moet nemen dat het doorgaand vrachtverkeer geen gebruik meer maakt van de Tongerseweg.

D66 Maastricht wil meer flexibiliteit in parkeertarieven. Daar waar de vraag groot is, is een hoger tarief soms noodzakelijk. Daar waar minder vraag is, kan de prijs lager liggen. Zo zou er volgens D66 een laag tarief kunnen gaan gelden in de parkeergarages van Q-Park tijdens de daluren.

D66 Maastricht wil verder werken aan een oplossing voor de opstoppingen op de zaterdagen, koopzondagen en topdruktedagen – waardoor de binnenstad nu onbereikbaar is geworden. Er moeten nog meer parkeermogelijkheden aan de rand van de stad komen en een adequate aansluitende verbinding met het OV waardoor “park and ride” ook echt een aantrekkelijk alternatief wordt. De binnenstad blijft zo ook op drukke dagen bereikbaar voor zakelijk verkeer en de bewoners.

De aanleg van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling is een goede gelegenheid om de Stationsstraat opnieuw in te richten. D66 wil in de Stationsstraat veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Een gastvrije entree naar de binnenstad met gezellige terrasjes: een Maastrichtse Ramblas. Kort parkeren (max. tien minuten) voor bijvoorbeeld hotelgasten zou mogelijk moeten zijn. Maar lang parkeren kan vervallen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018