Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. De regio Zuid-Limburg heeft een breed aanbod aan onderwijsmogelijkheden. Het is zaak om dit aanbod vast te houden en ontwikkeling te stimuleren door plannen van scholen of de universiteit voor verbetering te ondersteunen. De gemeente is verantwoordelijk voor adequate huisvesting. De uitvoering van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van onafhankelijke scholen en schoolbesturen. Het gemeentebestuur kan een belangrijke rol vervullen bij het verbeteren van het onderwijs door zich actief op te stellen. D66 vindt dat het gemeentebestuur dat ook moet doen door schoolbesturen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en te ondersteunen als dat nodig en mogelijk is.

In onze visie dragen doorgaande pedagogische leerlijnen en korte afstand tussen jeugd- en gezinsinstanties en scholen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. D66 stimuleert daarom de verdere ontwikkeling van brede scholen naar ‘alles in 1 scholen’ of integrale kindcentra, ook toegankelijk voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Hiermee wordt voor zowel ouders als kinderen een stuk rust gecreëerd. Doordat alles op één plek is geconcentreerd, hoeven ouders niet heen-en weer te pendelen. De basisscholen die in Maastricht overblijven, moeten uiteindelijk allemaal deze vorm krijgen. Het aantal kinderen beneden de 18 jaar blijft afnemen. Dit heeft tot gevolg dat het sluiten van basisscholen, en op termijn middelbare scholen, onvermijdelijk is. Voor D66 staat de kwaliteit van het onderwijs voorop en niet het aantal locaties. Er dient gekeken te worden naar de manier waarop de keuzemogelijkheden in het middelbaar onderwijs en de locatie van het middelbaar onderwijs aantrekkelijker gemaakt kan worden. Daarbij geldt voor ons dat ouders intensief in dit proces moeten worden meegenomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018