Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen

D66 ziet sport en beweging als een basisbehoefte voor iedereen en vooral voor de jeugd en de ouderen. Mensen leven steeds langer, waarbij de kwaliteit van leven ook toeneemt. Beweging is van essentieel belang voor het verkrijgen en behouden van een gezond leven. Regelmatig sporten is een voorwaarde om gezond te kunnen blijven. D66 vindt het daarom belangrijk dat sport en bewegen leuk wordt gevonden en dat het een gewoonte wordt om een leven lang te blijven sporten. Helaas blijkt uit cijfers (bijvoorbeeld uit de buurtpeiling van de gemeente) dat de inwoners van Maastricht al jaren minder bewegen dan de gemiddelde Nederlander. Daar moet verandering in komen. Sport en bewegen zijn niet alleen goed voor de conditie en gezondheid van mensen, maar ook een belangrijk middel voor sociale binding. Sport draagt bij aan een grotere leefbaarheid in de stad, kan zorgen voor integratie en kan helpen sociale netwerken te versterken. Sport en bewegen brengt mensen op een laagdrempelige wijze bij elkaar. Het gemeentelijke beleid moet verleiden tot meer bewegen en sporten. De gemeente is de spil in de bestaande netwerken en monitort de sportdeelname van de inwoners transparant, waardoor de uitwerking van het sportbeleid flexibel en stuurbaar is. Sport en bewegen aantrekkelijk maken wil nog niet zeggen dat sporten gratis moet zijn. Er zijn voldoende mogelijkheden om (nagenoeg) gratis te sporten. Dit zijn vooral de individuele sporten. Het gegeven dat sporten gratis kan, maakt het echter nog niet voor iedereen aantrekkelijk. Inwoners met een smalle beurs kunnen voor hun kinderen een beroep doen op het Jeugd Sportfonds.

D66 is een groot voorstander van professionalisering van het totale sportaanbod. Essentieel is daarbij dat sportbeleid andere beleidsterreinen versterkt als gezondheid, sociaal-maatschappelijke beleid, integratie, ruimtelijke ordening, recreatie en/of vrijetijdsbeleid, economisch beleid en onderwijs. Want een goed doordacht sportbeleid geeft de gemeente identiteit en is een schitterend bindmiddel. D66 vindt dat de mensen in het veld (sporttrainers, sportleraren, organisatoren van sportevenementen, etc.) de deskundigen bij uitstek zijn om aan te geven wat er moet gebeuren op het gebied van sport. De gemeente moet barrières wegnemen. Laat de deskundigen aan het roer staan en ondersteun hen op basis van aantoonbare resultaten. Ook pleiten wij voor flexibele openingstijden van het nieuwe Geusseltbad. Het buitenbad moet in de zomermaanden bij warm weer langer open zijn.

Sport brengt mensen op een laagdrempelige wijze bij elkaar. Het gemeentelijk beleid moet verleiden tot meer bewegen en sporten. Juist daarom heeft D66 Maastricht in 2016 het initiatief genomen om de Beweegavond Sportief Maastricht te organiseren. In de visie van D66 verleidt het gemeentelijke beleid tot meer bewegen en sporten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018