Steun ons en help Nederland vooruit

Studenten

De Universiteit Maastricht en de Hogescholen zijn voor Maastricht van groot belang. Hierdoor komen jonge mensen – al dan niet tijdelijk – naar Maastricht. Tevens biedt dit kansen voor de groei van de werkgelegenheid in Maastricht. Met deze instituten moet intensief worden samengewerkt.

Maastricht moet voldoende faciliteiten voor studenten bieden. Om een echte studentenstad te blijven moet Maastricht investeren in betaalbare huisvesting, openbaar vervoer en een aantrekkelijk aanbod op het gebied van recreatie en vrije tijd. D66 wil dat het initiatief ‘Student en Stad’ daarom wordt voortgezet.

Studentenhuisvesting

Bij het opzetten van de huisvesting voor studenten moet rekening gehouden worden met het verschil tussen studenten. Huisvesting van de reguliere Nederlandse en internationale studenten (verblijf tussen de 1 en 4 jaar) vraagt een andere opzet dan de huisvesting van short-stay-studenten (verblijf van hooguit enkele maanden). Huisvesting van de reguliere studenten kan over de gehele stad. Waarbij rekening moet worden gehouden met het evenwicht verdeling over de stad. Voor short-staystudenten is een campusvorm wenselijk met een huismeester en de mogelijkheid van een soosvoorziening op eigen terrein. Beide vormen van studentenhuisvesting kunnen oplossingen bieden om te komen tot hergebruik. Er dient onderzocht te worden in hoeverre er behoefte is aan en mogelijkheden voor betaalbare (studenten)huisvesting in de vorm van containerwoningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018