Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018: goed werk, goede zorg, goed onderwijs

Ons volledige verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden.

Maastricht verandert. De afgelopen jaren is er veel gebeurd. Er is veel geïnvesteerd in mensen en stenen. Sommige zaken zijn heel zichtbaar: bijvoorbeeld de A2-tunnel, de verlegging van de Noorderbrug, de ontwikkeling van het Sphinxkwartier, de nieuwe Muziekgieterij, de nieuwe Geusselt-sporthal en de verhuizing van Lumière. Andere zaken zijn minder zichtbaar, maar wel belangrijk voor mensen: de decentralisatie van sociale voorzieningen, investeringen in leefbaarheid en veiligheid en het intensiever betrekken van inwoners bij plannen.

Het is geen reden tot genoegzaam achterover leunen. Integendeel, er zijn nog heel wat zaken die beter kunnen of beter moeten: het aantal mensen dat in armoede leeft is nog steeds veel te hoog, er zijn jongeren die dak- of thuisloos zijn, op het gebied van onderwijs zijn er nog de nodige uitdagingen, er blijft een tekort aan betaalbare woonruimte en er is nog te weinig aandacht voor ons klimaat.

Maastricht is een stad met tradities en een bloeiend verenigingsleven met veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun buren, hun buurt, hun vereniging of voor de stad. Die verworvenheden moeten we koesteren. Dat neemt niet weg dat we tegelijkertijd oog moeten hebben voor veranderingen. De gemeente kan niet alle problemen oplossen en daarom is samenwerking dan ook het devies. Dat gebeurt nu al veel, maar er is op dat gebied nog veel te winnen.

D66 wil daar een bijdrage aan leveren; met ideeën en plannen waarover wij graag met u willen praten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018