Steun ons en help Nederland vooruit

Werk

D66 is voorstander van een goede samenwerking tussen gemeenten en bedrijven. Door bedrijven te betrekken bij het matchen van vacatures kunnen mensen beter en sneller aan het werk worden geholpen. Daarnaast kan de gemeente samen met bedrijven en werknemers een betere invulling geven van mogelijkheden voor jongeren, ouderen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het opdoen van (andersoortige) werkervaring is essentieel. Podium24 is hiervan een goed voorbeeld.

D66 wil dat de gemeente samen met bedrijven zoekt naar creatieve mogelijkheden om mensen naar werk te begeleiden. Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk wapen tegen jeugdwerkloosheid. De gemeente kan hier een actieve rol in innemen, bijvoorbeeld door stageplekken te stimuleren, het ondersteunen van leerwerktrajecten en het bijeenbrengen van vooral kabelondernemingen en scholen. D66 is voorstander van een regionale aanpak.

De gemeente moet meer werk maken van het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid. Dat kan door het voor bedrijven aantrekkelijk te maken om zich in Maastricht te vestigen. Dat kan ook door het bevorderen van startende ondernemers door het aanbieden van bijvoorbeeld betaalbare huisvesting in bedrijvencentra. Dat kan tevens door het stimuleren van producten uit de (Eu)regio.

Op het gebied van toerisme dient Maastricht met name het verblijfstoerisme te stimuleren. De uitbreiding van het MECC draagt ertoe bij dat de stad aantrekkelijk blijft als internationale congresstad. Samenwerking met partners in de Euregio is wenselijk om te kunnen concurreren met andere sterke congresregio’s in Nederland. Op het gebied van city-marketing zijn er nog volop kansen om de samenwerking met commerciële partners te verbeteren.

De maatschappelijke betrokkenheid van een onderneming is de manier waarop het bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving. Activiteiten op dit terrein zijn bijvoorbeeld werknemers die in bedrijfstijd op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan een goed doel of sponsoring. De gemeente moet randvoorwaarden scheppen om initiatieven op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen zoveel mogelijk kans te geven om zich te ontwikkelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018